ทำความรู้จัก เพลงพระพุทธประวัติ เพลงเพื่อชาวพุทธ

โดย: somchai [IP: 61.90.111.xxx]
เมื่อ: 2020-05-11 01:28:18


เพลงพระพุทธประวัติ - เพลิน พรหมแดน เป็นอัลบั้มเพลงที่เล่าถึงพระพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ไปจนถึงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน วางจำหน่ายในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 โดยเพลิน พรหมแดน ประพันธ์เนื้อเพลงเอง ขับร้องเอง วางขายเอง ซึ่งเพลงชุดนี้ มีส่วนใหญ่เป็นเพลงพูด (หมายถึง เพลงที่เมื่อร้องจบแล้ว จะมีการบรรยายพระพุทธประวัติต่อไปจนจบเพลง) แต่บางเพลงจะเป็นเพลงร้องล้วนๆตามปกติ ซึ่งในช่วงการบรรยายนั้น จะมี เพลิน พรหมแดน บรรยายเนื้อความตามปกติ และมีนักพากย์มืออาชีพมาร่วมบรรยายด้วย คือ


  • ปริภัณฑ์ วัชรานนท์ (โต๊ะ พันธมิตร) พากย์เป็น เจ้าชายสิทธัตถะ (พระพุทธเจ้า)/ พระอัญญาโกณฑัญญะ
  • อรนุช ลาดพันนา พากย์เป็น นางสุชาดา
  • โฆษิต กฤษตินันท์ พากย์เป็น พญาวสวัตดีมาร, พระเจ้าสุทโธทนะ, พระเจ้าพิมพิสาร, พระอุรุเวลกัสสปะ, พระเทวทัต ฯลฯ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 57,515