ขอความรู้โค๊ตที่เหรียญมีแต่เมื่อใด

โดย: ภูเขา ดาวเดือน [IP: 49.230.150.xxx]
เมื่อ: 2014-10-10 13:15:58
มีเหรียญพ่อไปล่แต่ไม่มีโค๊ตอยากทราบโค๊ตที่เหรียญรุ่นแรกมีแต่เมื่อใด
#1 โดย: วัดกำแพง [IP: 58.8.154.xxx]
เมื่อ: 2015-10-15 20:12:03
โค๊ตทำครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ เมื่อครั้งสร้างเหรียญจอบ ในคราวที่มีการฉลองโรงเรียนพระปริยัติธรรมครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 57,515