ฌาปนสถาน (เมรุ)

 

 ฌาปนสถานวัดกำแพง ในปัจจุบัน

 

 พ.ศ.๒๕๓๗ ก่อสร้างฌาปนสถานแบบทรงไทย เตาน้ำมัน ๑ เตา

ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท

โดยพระครูเกษมธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง

 

บูรณะปฏิสังขรณ์ฌาปนสถาน

เปลี่ยนเป็นเตาเผาศพปลอดมลพิษในปี พ.ศ.๒๕๔๔

โดยพระครูเกษมธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง

 

 

 

 

 

Visitors: 85,743