ศาลาประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ


 

     

 ศาลาประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ในปัจจุบัน

 

     

รูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง หลวงพ่อไปล่ ฉนฺทสโร

 

       ศาลาประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ประกอบด้วยในส่วนของ พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอัครสาวก และรูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง หลวงพ่อไปล่ ฉนฺทสโร ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา และเศียรพระพุทธรูปโบราณ ทำจากศิลาทรายแดง

 

 

    

 เศียรพระพุทธรูปโบราณ สร้างจากศิลาทรายแดง ทางวัดจัดเก็บไว้อย่างดี

 

       เศียรพระพุทธรูปหินทรายทั้งหมดที่ทางวัดเก็บรักษาไว้นั้น ผู้เขียนได้เอาขึ้นมาจากห้องใต้ดินของพระปรางค์ที่ได้รับการบูรณะเป็นศรีสง่าตระหง่านอยู่เวลานี้ การที่เข้าไปห้องใต้ดินได้ ก็เนื่องมาจากผู้ร้ายเจาะเข้าไปขโมยของมีค่าในห้องใต้ดินมาเป็นเวลานานแล้ว แต่เข้าไปได้เพียงห้องแรกเท่านั้น ส่วนห้องอื่นเข้าไปไม่ได้เพราะช่องที่คนร้ายเจาะไว้แคบมาก จึงให้หลานชายเข้าไปส่องไฟดูไม่เห็นของมีค่าอะไร นอกจากเศียรพระพุทธรูปหินทรายวางอยู่ห้องละเศียร ผู้เขียนจึงอาราธนาเอาขึ้นมาบูชาเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและคนอื่นที่กราบไหว้บูชาท่าน จากการประกอบกรรมดีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ผู้เขียนจึงมีความสุขได้ตำแหน่งสูงขึ้นตามลำดับ

       เศียรพระหินทรายได้มอบให้ทางวัดเก็บรักษาไว้ทั้งหมดรวมทั้งวัตถุสิ่งของอื่นที่ได้ซื้อหามาก็ได้มอบให้แก่ทางวัดไปพร้อมๆกัน แต่ห้องใต้ดินของพระปรางค์ยังมีอยู่อีกห้องหนึ่งคือห้องทางทิศตะวันออกที่ผู้ร้ายไม่ได้เจาะเข้าไป จึงไม่ทราบว่าห้องนั้นมีอะไรอยู่บ้าง การที่ผู้สร้างพระปรางค์เอาเศียรพระหินทรายเอาไปเก็บไว้ในห้องใต้ดิน เค้าคงอเนจอนาถใจที่เห็นเศียรพระตกหล่นอยู่เกลื่อนกลาดเช่นนั้นก็อาจจะเป็นไปได้

 

ข้อมูลจากหนังสือ อาจารย์ปรุง เกิดมีสุข

 

 

 

 

 

Visitors: 85,742