หอกลอง หอระฆัง

    
     

หอกลอง และหอระฆัง ในปัจจุบัน

 

หอกลองสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

บูรณปฎิสังขรณ์อีกครั้งในปี พ.ศ.๒๕๔๖

โดยพระครูเกษมธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง

   

 

 

 

 

Visitors: 85,742