สระน้ำ (เพื่อสาธารณะประโยชน์ในอดีต)

       ในอดีต จากคำบอกเล่าของคนในสมัยก่อน เมื่อถึงฤดูแล้งจะมีความแห้งแล้งมาก ในลำนำ้ลำคลองนำ้จะแห้งผากสามารถลงไปเดินเล่นได้ จึงมีความคิดที่จะขุดสระ เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำ และเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ของประชาชนภายในละแวกวัดได้ใช้สอยในยามเมื่อถึงฤดูแล้ง

 

 บริเวณสระน้ำของวัดกำแพง

ตำแหน่งของสระนำ้ในปัจจุบัน อยู่ทางด้านหลังของโบสถ์

 

          ในปัจจุบัน ทางวัดกำแพงได้อนุรักษ์สระนำ้นี้เอาไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ชนรุ่นหลัง และเป็นเสมือนสวนสาธารณะขนาดย่อมๆ ของวัดกำแพง เนื่องจากมีความสงบร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ในสระนี้มีสัตว์น้ำหลายชนิด  อาทิเช่น เต่า ตะพาบ ปลา ประชาชนสามารถเข้ามาให้อาหารสัตว์นำ้และนั่งพักผ่อนได้อย่างสบายใจ ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เมื่อมาที่วัดกำแพงเลยทีเดียว

 


 

 

   ภาพถ่ายบริเวณสระน้ำของวัดกำแพง ในปัจจุบัน

 

 

ภาพถ่ายบริเวณสระน้ำของวัดกำแพง ในอดีต

 

 

 

 

 

Visitors: 85,739