พระปรางค์

 

     

พระปรางค์ในปัจจุบัน

 

       การก่อสร้างพระปรางค์ ผู้ใจบุญได้ก่อสร้างไว้ระหว่างโบสถ์กับวิหาร มีความสูงจากพื้นดินถึงปลายยอดเพกาประมาณ ๑๒ วาเห็นจะได้ ด้านหน้ามีบันได ๒ ข้าง คล้ายเอาบันไดเกยสองตัวมาต่อกัน ขั้นบันไดทั้งสองจะไปบรรจบกันที่ฐานไพที (บางทีเรียกว่าฐานทักษิณ ซึ่งหมายถึงทางเดินเวียนขวาแสดงความเคารพปูชนียวัตถุที่บรรจุอยู่ภายในพระปรางค์) ฐานไพทีที่กล่าวนี้เป็นทางเดินแคบๆ องค์พระปรางค์มีซุ้มจระนำ ๔ ทิศ ยอดบนสุดมีฝักเพกาทำด้วยสัมฤทธิ์ ผู้ร้ายได้พยายามจะขโมยไปหลายครั้งหลายหน แต่เอาไปไม่ได้ ต่อมาชำรุดทรุดโทรมมาก ฐานไพทีหักพังจนเดินไม่ได้ ยอดฝักเพกาหลุดร่วงลงมา ต้นไม้ขึ้นตามรอยแตกร้าวหลายแห่งด้วยกัน ปัจจุบันนี้ ท่านพระครูเกษมธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาส ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมให้มีสภาพใกล้เคียงกับของเดิมเท่าที่จะพึงทำได้ เป็นการอนุรักษ์ศิลปะดั้งเดิมเอาไว้เพื่อเป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป

 

ข้อมูลจากหนังสือ อาจารย์ปรุง เกิดมีสุข

 

องค์พระปรางค์ ในอดีต

 

 

การบูรณะซ่อมแซมพระปรางค์ในอดีต

 

       สิ่งก่อสร้างสมัยโบราณเท่าที่เห็นกันคือพระปรางค์ ศิลปะขอมโบราณทรงข้าวโพด ต่อมาฐานด้านซ้ายทรุดตัวลง ทำให้เอียงมากแต่ต่อมาได้ทำการซ่อมแซมคือให้ตรงเหมือนเดิม โดยคุณยายโยมเขียน ทวีแสง สิ้นเงินเป็นแสนเหมือนกัน และพระปรางค์องค์นี้เป็นหนึ่งเดียวในย่านนี้ภายในบรรจุของโบราณไว้ เช่นเศียรพระพุทธรูปโบราณชำรุดเป็นต้น

 

คุณพงษ์ศักดิ์ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา (หมออ้วน)

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิหลวงปู่ไปล่ ฉันทสโร

(ผู้บันทึก)

 

     

 

 

 

 

 

Visitors: 85,738