มณฑป หลวงปู่ไปล่ ฉนฺทสโร

  

มณฑปหลวงพ่อไปล่ในอดีต สร้างในสมัย พระครูชุบ โอภาโส

 

       เมื่องานฌาปนกิจศพหลวงพ่อไปล่ ผ่านพ้นไปไม่นานนัก คณะกรรมการได้จัดให้มีการปั้นรูปเหมือนเท่าตัวจริงของท่านขึ้น ไว้ให้บรรดาลูกศิษย์และผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใส เคารพนับถือ ได้กราบไหว้บูชา ซึ่งประดิษฐานอยู่ในศาลาจตุรมุขที่สง่างาม ได้มีการจัดงานที่ระลึกวันครบรอบมรณภาพของหลวงพ่อไปล่เป็นประจำทุกปีตลอดมา เพื่ออุทิศบุญกุศลถวายท่าน

ข้อมูลจากหนังสือ อาจารย์ปรุง เกิดมีสุข

 

 

 

มณฑปหลวงพ่อไปล่ สร้างครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๓๕

แบบคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว กว้าง ๑๐ เมตร  ยาว ๑๕  เมตร

ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 

       พ.ศ.๒๕๕๓ ได้มีการเคลื่อนย้ายมณฑปหลวงพ่อไปล่ ไปยังข้างศาลาโยมเปล่ง โพธิ์สุข ใช้งบประมาณในการเคลื่อนย้าย เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยพระครูเกษมธรรมาภินันท์ เพื่อการอนุรักษ์ไว้และเป็นประโยชน์ไว้ใช้สอยในโอกาสต่อไป และเป็นตำนานอนุสรณ์แห่งมณฑปในอดีตซึ่งสร้างเป็นครั้งที่ ๒ โดยมณฑปหลังแรกเป็นมณฑปไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔ ในสมัยพระครูชุบ โอภาโส

       พ.ศ.๒๕๕๔ ได้มีการสร้างมณฑปหลังใหม่ขึ้น นับเป็นมณฑปหลังที่ ๓ ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมากในย่านบางขุนเทียน ผนังด้านนอกประดับด้วยกระเบื้องเซรามิก

 

คุณพงษ์ศักดิ์ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา (หมออ้วน)

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิหลวงปู่ไปล่ ฉนฺทสโร

(ผู้บันทึก)

 

 มณฑปหลวงพ่อไปล่ในปัจจุบัน สร้างครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔

 

           

 ภายในมณฑปหลวงพ่อไปล่

 

     

รูปหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง ในปัจจุบัน

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Visitors: 85,739