ประวัติ พระครูชุบ โอภาโส เจ้าอาวาส ลำดับที่ ๓

       

เจ้าอาวาส ลำดับที่ ๓ พระครูชุบ โอภาโส

พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2515 รวมเป็นเจ้าอาวาส 26 ปี

 

ประวัติพระครูชุบ โอภาโส

       พระครูชุบ โอภาโส เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๕๘ ลักษณะรูปร่างของท่านสูง ผอมแกร่ง ท่านมีเมตตาสูงเป็นที่เคารพของพระภิกษุภายในวัด ท่านเป็นพระคู่สวดกับพระอาจารย์ฉ่อง อุตตโม วัดสิงห์ (พระครูอุดม สิกขกิจ) โยมบิดาชื่อ จิ พึ่งฟัก โยมมารดาชื่อ นางฉาย พึ่งฟัก โยมเลี้ยงชื่อ โยมพลัด บ้านของท่านมีอาชีพทำนา อาจารย์ชุบเป็นผู้ที่มีความจำเป็นเลิศ เวลาสวดพระอธิธรรมสังคหะเสียงดังฟังชัด เสียงก้องกังวานมีความไพเราะเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้รับฟังเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นท่านยังมีพรสวรรค์ในการเขียนลายกนก ลายไทย และตอกภาพได้สวยงามในยุคสมัยนั้น

 

รูปถ่ายเก่า พระครูชุบ โอภาโส

 

       เมื่อหลวงปู่ไปล่ ฉนฺทสโร มรณะภาพแล้ว อาจารย์ชุบได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมา ท่านก็ได้สร้างความเจริญให้กับวัดกำแพงทั้งในด้านการศึกษาและสิ่งก่อสร้างภายในวัด ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็น พระครูชุบ โอภาโส และเป็นพระคู่สวด พระครูชุบได้ล้มป่วยลงและมรณภาพในวันจันทร์ที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ขณะนั้นอายุท่านได้ ๕๗ ปี เป็นเจ้าอาวาสวัดกำแพง ๒๖ ปี

 

รูปถ่ายเก่า พระอาจารย์ชุบ พระครูเกษมธรรมาภินันท์

 

     วัตถุมงคลที่ พระครูชุบ โอภาโส สร้างไว้มีดังนี้

     พ.ศ. ๒๕๐๔

     ๑. เป็นรูปองค์หลวงปู่ไปล่พิมพ์เสมาปั๊ม เนื้อทองแดง ค่อนข้างบาง

         เรียกว่าเหรียญตบเข่า (เป็นรูปหลวงปู่ไปล่ตอนหนุ่ม)

     ๒. พระเนื้อผงใบลานเผาปิดทอง รูปจอบ รูปไข่

    

     พ.ศ. ๒๕๑๑

     ๑. เสมาปั๊มเนื้อเงิน ทองแดง ทองเหลือง (ตบเข่า)

     ๒. เสมาเนื้ออัลปาก้า

     ๓. เสมาเนื้อทองแดง

     ๔. รูปหล่อเนื้อตะกั่วเหล็กชาร์ปรถ อุดก้นด้วยผงดำใบลานเผา มี ๓ พิมพ์

         ๑. พิมพ์ใหญ่ ๒. พิมพ์กลาง ๓. พิมพ์เล็ก

 

     พ.ศ. ๒๕๑๔ พระครูชุบ-อาจารย์หยอด ร่วมสร้าง

     ๑. รูปโล่ห์เล็ก เนื้อเงิน เนื้อวโลหะ เนื้ออัลปาก้า ยันต์กระบอกไขว้

         หลวงปู่ทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง ปลุกเสก

     ๒. เข็มกลัดติดกระเป๋าเสื้อ โล่ห์เล็กลงยา มี ๗ สี

      ๓. เหรียญปั๊มเนื้อทองแดงหนา

     ๔. เหรียญปั๊มรูปเสมาทองแดงรมดำ

     ๕. เหรียญรูปเสมาทองแดงรมนาก อาจารย์ทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง ปลุกเสก

 

     พ.ศ. ๒๕๑๕

     ๑. หลวงปูไปล่ ผงขาวรูปจอบ

 

รูปถ่ายเก่า พระครูชุบ โอภาโส 

 

 

Visitors: 85,741