หลวงพ่อไปล่ ฉนฺทสโร


 

 

เหรียญหล่อ หูจอบใหญ่ หลวงปู่ไปล่ รุ่นแรก

พิมพ์นิยม เนื้อทองเหลือง สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๘

 

 

แบบซุ้มประตูโบสถ์ พิมพ์นิยม

       เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านบนโค้งมน ด้านหน้ามีรูปหลวงพ่อไปล่ นั่งขัดสมาธิอยู่ภายในซุ้มประตู ด้านหลังมีข้อความว่า “ที่ระฤก ๒๔๗๘” แบบนี้จัดทำให้ใหญ่กว่าแบบอื่นๆ จุดประสงค์เพื่อแจกให้กับผู้ชาย มีนายพุ่ม อ่อนทรัพย์ เป็นผู้แกะแบบและควบคุมการเททอง ตบแต่งให้เรียบร้อย ได้พระไว้จำนวนหนึ่ง

 

เหรียญหล่อ หูจอบใหญ่ หลวงปู่ไปล่ รุ่นแรก

พิมพ์ชาวบ้าน เนื้อทองเหลือง สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๘

 

 

แบบซุ้มประตูโบสถ์ พิมพ์ชาวบ้าน

       เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านบนโค้งมน ด้านหน้ามีรูปหลวงพ่อไปล่ นั่งขัดสมาธิอยู่ภายในซุ้มประตู ด้านหลังมีข้อความว่า “ที่ระฤก ๒๔๗๘” แบบนี้จัดทำให้ใหญ่กว่าแบบอื่นๆ จุดประสงค์เพื่อแจกให้กับผู้ชาย มีนายพุ่ม อ่อนทรัพย์ เป็นผู้แกะแบบและควบคุมการเททอง ตบแต่งให้เรียบร้อย ได้พระไว้จำนวนหนึ่ง

 

เหรียญหล่อ รูปไข่ หลวงปู่ไปล่ รุ่นแรก

เนื้อสัมฤทธิ์ ด้านหลังหนังสือที่ระฤก สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๘

 

 

แบบรูปไข่ หลังที่ระฤก ๒๔๗๘

       มีรูปหลวงพ่อไปล่นั่งขัดสมาธิอยู่ตรงกลางขอบด้านหน้า ส่วนด้านหลังมีข้อความว่าที่ระฤก ๒๔๗๘ แบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อเอามาแจกสุภาพสตรี นายประดิษฐ์ (ไม่ทราบนามสกุล) ท่านผู้นี้เป็นช่างก่อสร้างทำถังน้ำ เป็นผู้แกะแบบเททองและตบแต่งให้เรียบร้อย ได้พระไว้จำนวนหนึ่ง

 

 

เหรียญหล่อ รูปไข่ หลวงปู่ไปล่ รุ่นแรก

เนื้อสัมฤทธิ์ ด้านหลังเจดีย์ สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๘

 

 

แบบรูปไข่ หลังเจดีย์

       มีรูปหลวงพ่อไปล่นั่งขัดสมาธิอยู่ตรงกลางขอบด้านหน้า ส่วนด้านหลัง เป็นรูปเจดีย์ แบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อเอามาแจกสุภาพสตรี นายประดิษฐ์ (ไม่ทราบนามสกุล) ท่านผู้นี้เป็นช่างก่อสร้างทำถังน้ำ เป็นผู้แกะแบบเททองและตบแต่งให้เรียบร้อย ได้พระไว้จำนวนหนึ่ง

 

เหรียญหล่อ พิมพ์เสมา หลวงปู่ไปล่ รุ่นแรก

เนื้อสัมฤทธิ์  สร้าง พ.ศ. ๒๔๗๘

 

 

แบบใบเสมา

       ด้านหน้ามีรูปหลวงพ่อไปล่นั่งขัดสมาธิอยู่ภายใน ด้านหลังมีตัวหนังสือขนาดเล็กมาก อ่านไม่ใคร่เห็น จัดทำขึ้นเพื่อแจกเด็กๆ มีพระเพิ่ม จันทร์เขียว (ขณะนั้นยังบวชอยู่) เป็นผู้แกะแบบควบคุมการเททองและตบแต่งให้เป็นที่เรียบร้อย แบบนี้ทำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 

พระทั้ง ๓ แบบที่กล่าวมาแล้วเป็นพระรุ่นเดียวกัน หลวงพ่อไปล่ ท่านเป็นผู้ปลุกเสกแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

 

       หลวงพ่อไม่ได้นิมนต์เกจิอาจารย์จากวัดหนึ่งวัดใดมาร่วมแม้แต่รูปเดียว ท่านเอาพระทั้งหมดประมาณค่อนบาตรเท่านั้นเอง ท่านสมนาคุณแก่ผู้ที่บริจาคเงินสร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ว่าใครจะบริจาคมากน้อยเท่าใด และจะได้ไปเพียงคนละองค์หรือสององค์เป็นอย่างมาก

       นับว่าเป็นศุภนิมิตอันดียิ่ง ในระหว่างที่กำลังเทองค์หล่อพระเครื่องอยู่นั้น หลวงพ่อไปล่ได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์เป็นทางราชการให้ได้รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ นายช่างดิษฐ์จึงเร่งรีบสร้างถังน้ำให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ทันฉลองตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พร้อมทั้งได้ฉลองถังน้ำให้เป็นงานเดียวกัน

       ด้วยความพยายามของช่างดิษฐ์ และความร่วมมือร่วมใจของพระเณร และคณะกรรมการวัด การฉลองตราตั้งอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อและการฉลองถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ก็สามารถจัดฉลองร่วมกันได้ยังปลื้มอกปลื้มใจให้กับทุกฝ่าย ทั้งการฉลองก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดีทุกประการ

 

เหรียญหล่อ รูปพระพุทธ หลวงปู่ไปล่ รุ่นแรก

เนื้อเงิน รุ่นล้างป่าช้า สร้าง พ.ศ. ๒๔๘๖

 

 

เหรียญหล่อ รูปพระพุทธ หลวงปู่ไปล่ รุ่นแรก

เนื้อทองเหลือง รุ่นล้างป่าช้า สร้าง พ.ศ. ๒๔๘๖

 

 

การสร้างพระเครื่องครั้งที่ ๒

       เนื่องจากปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เกิดอุทกภัย น้ำท่วมมาก โรงเก็บศพในสุสานของวัด ถูกพายุคลื่นลมซัดเสียหายมาก ทั้งมีศพฝากเก็บไว้จำนวนมาก บางศพไม่มีญาติ บางศพมีญาติแต่ยากจนมาก ไม่สามารถที่จะเผาให้ถูกต้องตามประเพณีได้ตามลำพังตนเอง บางศพก็ฝังอยู่เป็นเวลาช้านานมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการของวัดจึงคิดจะทำการล้างป่าช้า และจัดการสร้างสุสานขึ้นมาใหม่แทนของเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมมาก แต่ว่าการก่อสร้างจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก คณะกรรมการจึงได้กราบเรียนหลวงพ่อ ขอให้ท่านจัดทำพระเครื่องสมนาคุณแก่ผู้ที่นำเงินมาช่วยในการล้างป่าช้า และปลูกสร้างสุสานใหม่

       ความคิดที่จะทำพระเครื่องนั้นได้เริ่มมานานแล้ว แต่การที่จะทำนั้นขาดผู้รับภาระที่ดี ครั้นเวลาใกล้เข้ามากับกำหนดงานล้างป่าช้ามากแล้ว จนไม่มีเวลาที่คิดจะออกแบบและทำแบบได้ทัน มีคณะกรรมการคนหนึ่งเสนอให้ขอยืมแบบของอาจารย์รุ่ง วัดท่ากระบือ จังหวัดสมุทรสาคร มาเป็นแบบ กรรมการผู้นั้นจะเป็นผู้ติดต่อยืมแบบมาให้ กรรมการหลายคนคัดค้านให้ใช้แบบที่คิดขึ้นเอง แต่ดูจะสายมากไปเสียแล้ว ผลสุดท้ายกรรมการที่คัดค้านก็ยอมตกลงให้ใช้แบบของวัดท่ากระบือ ซึ่งเป็นรูปหน้าตัดโบสถ์ในพุทธศาสนาหรือจะพูดว่าแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นฐานแล้วต่อด้วยสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้านบน มีพระพุทธรูปนั่งอยู่ตรงกลาง ด้านหลังมียันต์ ๔ พระเครื่องรุ่นนี้เรียกกันว่า “รุ่นล้างป่าช้า” ซึ่งเป็นแบบที่ซ้ำกับแบบของวัดท่ากระบือ จนไม่สามารถจะบอกได้ว่า พระเครื่ององค์ใดเป็นของวัดท่ากระบือและองค์ใดเป็นของวัดกำแพง นอกจากผู้ที่เป็นเจ้าของเท่านั้น จึงจะบอกได้ถูกต้องตามความเป็นจริง พระเครื่องรุ่นล้างป่าช้า หลวงพ่อไปล่ปลุกเสกแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น พระเครื่องรุ่นนี้ทำค่อนข้างมากกว่ารุ่นแรก

 

ข้อมูลจากหนังสือ อาจารย์ปรุง เกิดมีสุข

 

 

 

 

 

Visitors: 85,739