ลำดับเจ้าอาวาสวัดกำแพง และประวัติ

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัดกำแพงมีเจ้าอาวาสรวม ๕ รูป

โดยมีลำดับและประวัติดังนี้

Visitors: 67,641