ถาวรวัตถุ สิ่งปลูกสร้าง ศาสนสถาน

 

 วัดกำแพง

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ ถนนพระรามที่ ๒ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ตามหลักฐานจากกรมศาสนาว่าสร้างในราวปี พ.ศ. ๒๓๐๐ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

สมัยก่อนเรียกว่า วัดสว่างอารมณ์ ถาวรวัตถุ ที่อยู่กับวัดก็มี หลวงพ่ออู่ทอง

ที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ทำจากหินทรายแดงอายุ

ราว ๒๕๐ ปีและพระปรางค์ที่อยู่ข้างวิหาร และโบสถ์ไม้เก่า 

Visitors: 85,743