เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เวียนเทียนวิสาขบูชาในวันนี้ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พระคุณเจ้าได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาในเวลา ๑๙.๐๐ น.ก่อนที่พระสงฆ์จะลงทำวัตรในพระอุโบสถ แล้วจึงมีการเวียนเทียนต่อไป มีพุทธศาสนิกชนมาสักการะหลวงปู่ไปล่และเวียนเทียนจำนวนมากในวันนี้ครับ

Visitors: 85,743