วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ขึ้น ๑๐ คำ่ เดือน ๑)

เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชาคณะ แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๕ รูป สวดพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐๐ รูป ฉันภัตตาหารเพล และสวดมาติกาบังสุกุล

เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๖๕ รูป รับทักษิณานุประทาน

เวลา ๑๔.๐๐ น. พระราชาคณะ แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ (ศราทธพรตคาถา)

เวลา ๑๕.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๕ รูป สวดศราทธพรตคาถา

เวลา ๑๗.๐๐ น. พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

                      ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากนำ้

                      ได้เมตตาเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ

                      พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

                      เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ประธานพิจารณาผ้าไตรบังสุกุล

Visitors: 85,738