วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ขึ้น ๙ คำ่ เดือน ๑)

เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทั้งวัด

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้งวัด

เวลา ๑๕.๐๐ น. เคลื่อนศพขึ้นตั้งบนจิตกาธาน (เมรุลอย)

เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๕ รูป สวดพระพุทธมนต์ (เปิดศพ)

เวลา ๑๘.๐๐ น. พระราชาคณะ แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

เวลา ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๖ รูป สวดพระอภิธรรม

Visitors: 85,741