หอสวดมนต์ หอฉันภัตตาหาร

พ.ศ.๒๕๓๑ สร้างหอสวดมนต์และหอฉันภัตตาหารสองชั้น

( ชั้นล่างเป็นหอฉัน ชั้นบนเป็นหอสวดมนต์ ) 

กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๙ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๖,๔๗๙ บาท

 

 

 

 

 

Visitors: 85,742