โรงเรียนปริยัติธรรม และหมู่กุฏิสงฆ์

 

 

 

  

       พ.ศ.๒๕๓๔ สร้างกุฏิเจ้าอาวาส แบบคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๑ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๑๕๙ บาท

       พ.ศ.๒๕๓๕ สร้างศาลาเอนกประสงค์แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๙๓๘ บาท

 

  

       พ.ศ.๒๕๓๘ สร้างศาลาบำเพ็ญกุศล ชั้นเดียว แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท

       พ.ศ. ๒๕๓๙ สร้างศาลาบำเพ็ญกุศล แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ๒ หลัง กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๓ เมตร เท่ากันทั้ง ๒ หลัง เป็นจำนวนเงิน ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Visitors: 85,742